คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2555

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ : 06 ธันวาคม 2555

หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.