คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 

พิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า บ้านม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฮอด จะได้ทำพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า ตาม"โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ัครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (รฟค.)" เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่บ้านแม่ลายดวงจันทร์ได้มีโอกาสใช้ไฟฟ้า เป็นครั้งแรก เนื่องจากพื้นที่อยู่ห่างไกล ซึ่งนับเป็นโอกาสดีของประชาชนบ้านแม่ลายดวงจันทร์ กำหนดการจัดพิธีเปิดวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2556

หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.