คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโชยน์ร่วมกัน รถบรรทุกดีเซล 1 คน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโชยน์ร่วมกัน รถบรรทุกดีเซล 1 คน

วันที่ : 28 กันยายน 2560

หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรร