คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายคำสุข จ๊ะดี)

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 12 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม.บ้านแม่ป่าไผ่ (ซอยนายคำสุข จ๊ะดี)

วันที่ : 20 มีนาคม 2562

หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.