คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 

โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนรายละเอียด

โครงการ"รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน"

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกุล และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


รายละเอียด

Kick Off ปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือรายละเอียด

โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า กิจกรรมการทำแนวกันไฟป่า ประจำปี 2562รายละเอียด

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561รายละเอียด

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ได้ดำเนินงานตามโครงกาจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561


รายละเอียด

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชนคัพ ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2561รายละเอียด

โครงการมดง่ามนักอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลนาคอเรือ

โครงการมดง่ามนักอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลนาคอเรือ ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน วันที่ 4 กันยายน 2561


รายละเอียด

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดหลังท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคอเรือรายละเอียด

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561รายละเอียด

กิจกรรมถวายเทียน 9 วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือรายละเอียด

โครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน"รายละเอียด

โครงการ "รักษ์น้ำ สร้างฝาย ถวายด้วยใจภักดิ์"

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


รายละเอียด

โครงการพลังสีขาว ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ


รายละเอียด

โครงการดารารัตน์ จิตอาสา ร้อยดวงใจ ถวายแด่พ่อหลวง

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ


รายละเอียด

กิจจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรายละเอียด

โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ

"สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนา ประเทศไทย 4.0" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ


รายละเอียด

"โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ถวายแด่พ่อหลวง"

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ลำห้วยดอยแอก(น้ำตกบือลาเอ้อ) ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


รายละเอียด

โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าตำบลนาคอเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560รายละเอียด

โครงการเยาวชนนาคอเรือร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 31 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนนาคอเรือร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแก่เย...


รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ร่วมกันเดินขบวนรณรงค์ออกเสียงประชามติ

นายเอกรินทร์ เม็ดโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน่วยงานราชการ เอกชน ผู้นำ คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลนาคอเรือร่วมกันเดินรณรงค์ปร...


รายละเอียด

องค์การบริหารส่วตำบลนาคอเรือ ร่วมกันปลูกต้นไม้

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายเอกรินทร์ เม็ดโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันปลูกต้อนไม้ ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิ...


รายละเอียด

กิจกรรมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ จัดกิจกรรมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ เพื่อแสดงถึงความรัก ความเคารพ ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแล...


รายละเอียด

การจัดการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1- 4 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบา...


รายละเอียด

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2558

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียด

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียด

โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ปี 2558

อบต.นาคอเรือ จจัดกิจกรรมโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ปี 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บ้านตีนตก หมูที่ 8 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียด

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 อบต.นาคอเรือ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ที่ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมทำกิจกรรม เช่น การแสดงบนเวที ก...


รายละเอียด

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นและประชาชนสัมพันธ์อำเภอฮอด ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 อบต.นาคอเรือ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและประชาชนตำบลนาคอเรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นและประชาชนสัมพันธ์อำเภอฮอด ครั้งที่ 14 ณ สนามกีฬากลางเทศ...


รายละเอียด

การอบรบเชิงปฏิบัติการการผลิตก๊าชชีวภาพจากมูลโคเพื่อใช้ในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตก๊าชชีวภาพจากมูลโคเพื่อใช้ในครัวเรือน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่...


รายละเอียด

พิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า บ้านแม่ลายดวงจันทร์

22 กุมภาพันธ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลนอคอเรือร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฮอด หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนบ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 ทำพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ชาวบ้านได้มีไ...


รายละเอียด

กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟ

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลนาคอเรือ จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ่า หมอกควัน ณ แนวเขตป่าชุมช...


รายละเอียด

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ อบต. นาคอเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอฮอด นายวิจิตร หลังสัน เป็นประธานในพิธี ภา...


รายละเอียด

โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ"5 ธันวามหาราช ประจำปี 2555 "

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือได้จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติขึ้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 และได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


รายละเอียด

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2555

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีความสามัคคี เชื่อมความสัม...


รายละเอียด

โครงการถวายเทียนพรรษา

โครงการถวายเทียนพรรษาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555


รายละเอียด

โครงการบวชป่าและปลูกป่า

โครงการร้อยใจประชาบวชป่าและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 และ...


รายละเอียด

พัฒนาวิสัยทัศน์และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

พัฒนาวิสัยทัศน์และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – เพชรบุรี- สมุทรสงครา...


รายละเอียด

อบต. สัญจร พบประชาชนตำบลนาคอเรือ

ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2555 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ร่วมกับ กศน.อำเภอฮอด, วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคอเรือ, เกษตรอำเภอฮอด, พัฒนาชุมชนอำเภอฮอด


รายละเอียด
หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.